Beeld van Guru Rinpoche

Beeld Guru Rinpoche De 8ste Karmapa Mikyo Dorje (1507 - 1554) kwam een keer vanuit Tibet aan in Bhutan om er gedurende 6 maanden te mediteren in de bergen achter het huidige standbeeld. Na de meditatie werd op schietafstand van een pijl een kleine klooster gebouwd. Na een paar eeuwen staat het er nog steeds.

Twee grootheden uit de 19de eeuwse Rimay School van het Tibetaans boeddhisme beweging, Jamyang Khentse Wangpo Rinpoche (1820-1892) en Jamgon Kongtrül Lodrö Thaye Rinpoche (1813-1899), voorspelden de noodzaak om een standbeeld van Padmasambhava te bouwen met 5 verdiepingen in Bhutan. Zij onthulden dat het standbeeld vrede, voorspoed en geluk zou brengen in dit universum en ook de oorlog, hongersnood en andere natuurrampen zou voorkomen. Ook de grote Terton Lerab Lingpa (1856 - 1926) voorspelde: op een gegeven moment zal er een oorlog van paarden in Kurteo vallei komen. Om deze oorlog te voorkomen, moet een standbeeld van Guru Rinpoche gebouwd worden. Ook de latere Lama Sonam Zangpo, 20ste eeuw, de meest vereerde Yogi van Bhutan, benadrukt dat, de blijvende welvaart in de wereld en in Bhutan in het bijzonder, een gigantisch standbeeld van Guru Rinpoche moest gebouwd worden in Takila gelegen in het district Lhuentse in het oosten van Bhutan. Het indrukwekkend standbeeld staat op de Takila berghelling, dit is een van de mooiste schilderachtige plekjes in de Lhuentse en heeft uitzicht over de hele vallei van Tangmachu. Op het huidige terrein stond een oud klooster (Lhakhang). De Tangmuchu gemeenschap bood genadig de plek van klooster samen met de omliggende gebieden aan om het standbeeld te bouwen.

In 2004 werd door de Khenpo Karpo Rinpoche een non-profit organisatie met als belangrijkste doel om 's werelds grootste standbeeld van Guru Padmasambhava (Guru Rinpoche) te bouwen. Het doel van dit beeld is om vrede en welvaart in de wereld te brengen, alsmede het zegenen van alle levende wezens. De totale hoogte van het standbeeld zou oorspronkelijke 148 voet worden maar het is 173 voet geworden. Vanwege de milieu principes in Bhutan werd het hele project gebouwd door mensen ipv machines. De voorspelde einddatum is 2015. Op wat kleine werken na is het beeld klaar en wordt het nog dit jaar (2015) ingezegend. Wij gaan het beeld binnen op en elke verdieping zijn er monniken aan het bidden. We zetten ons neer en luisteren even naar hun gebeden. Op het 2de en 3de verdiep worden we gezegend. Een voor een gaan we naar voor en de Lama zegende ons door ons hoofd met iets aan te raken. Het zingen en bidden van de sutras is blijkbaar vermoeiend want sommige monniken vallen in slaap.

Guru Rinpoche

Guru Rinpoche is een van de belangrijkste historische en religieuze figuren van Bhutan en zijn bezoek aan Bumthang in 746 wordt erkend als de echte introductie van het Boeddhisme in Bhutan. Hij is een opmerkelijke historische figuur van de 8ste eeuw en zijn standbeeld verschijnt in bijna alle Bhutanese tempels die gebouwd zijn na zijn 1ste bezoek. Hij wordt ook beschouwd als de 2de Boeddha, bezit wonderbaarlijke krachten, waaronder de mogelijkheid om demonen en kwade geesten te onderwerpen, en zijn geboorte werd voorspeld door Sakyamuni, de historische Boeddha. Zijn geboorteplaats was Uddiyana in de Swat-vallei van wat nu Pakistan is. Uddiyana is bekend in Dzongkha (de nationale taal van Bhutan) als Ugyen, en sommige teksten verwijzen naar hem als Ugyen Rinpoche. Hij is bekend als Padmasambhava. Padma is Sanskriet voor 'lotusbloem en is de oorsprong van de Tibetaanse en Bhutanese naam Pema. Sambhava betekent 'geboren uit'.

Hij reisde in verschillende verschijningsvormen door heel Tibet, Nepal en Bhutan, mediteerde in vele grotten, die nu worden beschouwd als belangrijke krachtplaatsen (heilige plaatsen waar veel krachtige energie aanwezig is). Hij bewaarde zijn leer en wijsheid door ze te verbergen in de vorm van een terma (verborgen schatten) die gevonden kunnen worden door verlichte tertons (schatontdekkers). Zijn gemalin en biograaf, Yeshe Tshogyel, spoort ons niet om Guru Rinpoche beschouwen als een normaal mens, want door dit te doen zullen we falen om zelfs maar een fractie van zijn verlichte kwaliteiten waar te nemen. Bhutanesen en Tibetanen verschillen over een aantal aspecten van zijn leven. We verwijzen hier naar de Bhutanese traditie.

Het verhaal van Kurjey Lhakhang
In 746 bracht Guru Rinpoche zijn 1ste bezoek aan Bhutan. Op dit moment, had de Indiase Sendha Gyab zich gevestigd als de koning van Bumthang, met de titel Sindhu Radja. Hij was in oorlog met Naochhe, een Indiase koning in het zuiden van Bhutan, toen Naochhe de zoon van Sindhu Radja's en 16 van zijn dienaren dode. De radja was zo radeloos dat hij de verblijfplaats van een Bumthangse godheid Shelging Kharpo ontheiligde. Deze was boos en nam wraak door het draaien van de hemel zo dat deze zwart werd en stal zo de levenskracht van koning. Dit bracht hem in de buurt van de dood. Één van secretaressen van de koning nodigde dus Guru Rinpoche uit om naar Bumthang te gaan en zijn bovennatuurlijke krachten te gebruiken om de Sindhu Raja zegenen. De Guru kwam naar Bumthang en mediteerde, waardoor een Jey Kur (jey = afdruk, kur = lichaam) in een rots verscheen, waar later Kurjey Lhakhang (tempel) om heem werd gebouwd.

Guru Rinpoche zou trouwen met Tashi Khuedon, de dochter van de koning. Hij stuurde haar om water te halen in een gouden lampetkan. Terwijl ze weg was transformeerde de Guru zich in alle acht van zijn verschijningsvormen en samen begonnen ze te dansen in het veld voor de tempel. Elke lokale godheid bleek dit spektakel te bekijken, met uitzondering van de steenachtige Shelging Kharpo die verborgen bleef in zijn rotsachtige schuilplaats. Guru Rinpoche kon niet terugkeren naar zijn normale toestand door deze afwijzing, en toen de prinses terugkeerde veranderd hij haar in 5 afzonderlijke prinsessen, en ieder hield een gouden lampetkan vast. Het zonlicht knipperde zo uit deze kannen en uiteindelijk werd Shelging Kharpo hier door aangetrokken, maar voordat hij waagde om te zien wat er gaande was, veranderde zichzelf in een witte sneeuw leeuw. Bij het zien van het schepsel veranderde de Guru in een garuda (half mens half adelaar), vloog op, greep de leeuw en vertelde Shelging Kharpo onomwonden om zichzelf te gedragen. Hij herstelde daarom Sindha levenskracht, en de guru bekeerde de rivaliserende koningen tot het boeddhisme en herstelde de vrede. Shelging Kharpo stemde ermee in een beschermende godheid van het Boeddhisme te worden. Om de overeenkomst te verzegelen plantte de Guru zijn staf in de grond bij de tempel - de cipressenbomen bleven groeien tot over toren van de Kurjey Lhakhang.

Verdere Bezoeken van Guru Rinpoche
De Guru kwam terug naar Bhutan via Singye Dzong in Lhuentse en bezocht de districten Bumthang en Mongar evenals Lhuentse. Hij kwam terug van Tibet, waar hij, op uitnodiging van de Tibetaanse koning Trisong Detsen, het Nyingma Boeddhisme had geďntroduceerd en de demonen had overwonnen die het bouwen van Samye klooster belemmerden.

Bij Gom Kora, in het oosten van Bhutan, liet hij een lichaam afdruk en een impressie van zijn hoofd met hoed achter op een rots. Hij vloog in de vorm van Dorji Drakpo (één van zijn acht manifestaties), bezocht Singye Dzong in Kurtoe en Taktshang in Paro. Hij onderwierp alle boze geesten die het boeddhisme belemmerden en zegende hen als hoeders van de leer. In deze vorm rijdt Guru Rinpoche op een tijgerin, waardoor het beroemde klooster, Taktshang Goemba, de naam 'Tiger's Nest' kreeg.

Er wordt aangenomen dat Guru Rinpoche een 3de bezoek bracht aan Bhutan tijdens het bewind van Muthri Tsenpo (764-817), de zoon van Trisong Detsen en de 39ste koning van Tibet.

>De Acht Manifestaties van Guru Rinpoche De Acht Manifestaties van Guru Rinpoche
De Guru is afgebeeld in acht vormen (Guru Tshengay). Deze zijn niet echt verschillende incarnaties, maar voorstellingen van zijn acht belangrijkste vormen, waarin hij uitgaat van een nieuwe persoonlijkheid die wordt gesymboliseerd door een nieuwe naam en uitstraling. Omdat voorstellingen gelijk zijn aan het invoeren van een nieuw leven, is het een vorm van wedergeboorte.

  • Guru Tsokyé Dorje, 'geboren binnen de lotusbloem op de wateren van het meer' (geboorte)
  • Guru Shakya Senge, 'Leeuw van de Shakyas (= krijgers)' (coördinatie)
  • Guru Nyima Özer, 'Stralen van de Zon' (onderwerping van demonische geesten)
  • Guru Padmasambhava, 'Lotus-geboren' (oprichting van het boeddhisme in Tibet)
  • Goeroe Loden Choksé 'Wijze zoeker van de verhevene' (beheersing van de leer)
  • Goeroe Pema Gyalpo 'De lotus koning' (koningschap)
  • Goeroe Senge Dradrok 'De brullende leeuw' (onderwerping van niet-boeddhisten)
  • Goeroe Dorje Drolö 'Wilde toornige bliksemschicht' (verbergen terma, bindende geesten onder ede)

    Terug naar het reisverslag