Bethlehem

Geschiedenis


Oudste geschiedenis
De plaats Bethlehem, gelegen 10 km ten zuiden van Jeruzalem; is een oude Kanaänitische plaats. In de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) wordt zij genoemd onder meer in het boek Ruth, David zou uit deze plaats afkomstig zijn en de profeet Micha schreef later dat Bethlehem de geboorteplaats van een heerser zou zijn. In het Nieuwe Testament van de Bijbel is Bethlehem, volgens de evangelisten Matteüs en Lucas, de geboorteplaats van Jezus. Ook de islam beschouwt Bethlehem als de geboorteplaats van Jezus, als de profeet Isa. Recentelijk is er een zegel gevonden dat bewijst dat Bethlehem honderden jaren voor de geboorte van Jezus al bestond. In 1968 besloten de Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap dat de meeste namen niet meer met "th" maar met "t" zouden worden geschreven, dus ook Betlehem in plaats van Bethlehem.

Middeleeuwen
Christelijke signatuur:
Op de plek waar Jezus geboren was, werd in opdracht van keizer Constantijn de Grote de 1ste kerk, een basiliek, gebouwd. Deze was in het jaar 334 klaar. In 529 ging hij in vlammen op, maar werd in 565 door Justinianus I gerestaureerd. Deze Geboortekerk is een van de beroemdste en mogelijk oudste kerken ter wereld, althans het deel dat bekendstaat als de Grieks-orthodoxe basiliek, gelegen naast de aangebouwde rooms-katholieke Catharinakathedraal, waarvan de kloosterhof teruggaat tot de tijd van de kruisvaarders.
v Tijdens de 5de Kruistocht (1213-1221) maakte Keizer Frederik II met de sultan Al-Kamil van Egypte al afspraken over het christelijke karakter van zowel Nazareth als Bethlehem. Onder deze aan het Kribbeplein gelegen basiliek zou de grot zijn geweest waarin Jezus is geboren. In een andere grot zou Hiëronymus aan zijn beroemde Bijbelvertaling, de Vulgaat, gewerkt hebben. In Bethlehem bevindt zich ook nog de zogenaamde 'Melkgrot', waar Maria (moeder van Jezus), Jozef van Nazareth en Jezus, zich verborgen zouden hebben toen de engel Jozef opdracht had gegeven om naar Egypte te vluchten.

De Geboortekerk en ook de zogeheten 'Herdersvelden van Bethlehem' (bij Beit Sahur) zijn pelgrimsplaatsen voor christenen. Tijdens het kerstfeest worden wereldwijd beelden van de Geboortekerk op televisiezenders vertoond. De rooms-katholieke patriarch van Jeruzalem komt de middag voor kerstmis naar de stad en wordt in een grote optocht, waar de gehele christelijke gemeenschap aan meedoet, met veel vertoon naar de kerk begeleid. Diverse christelijke stromingen, waaronder de Grieks-orthodoxe Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Armeens-orthodoxe Kerk beheren als het ware een onderdeel van deze kerk. Er wonen in Betlehem ook kleine gemeenschappen van de Melkitische Grieks-Katholieke Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Op de 2de kerstdag wordt traditioneel een vredesdemonstratie gehouden.

In 1860 werd de Omar-moskee gebouwd op de plek waar Omar ibn al-Chattab, als afgezant van de profeet Mohammed, bad tijdens zijn bezoek aan Bethlehem in het jaar 638. Het land, waarop de moskee is gebouwd werd door de Grieks-Orthodoxe Kerk geschonken aan de moslims. In 1954, toen de stad onder Jordaans bewind was gekomen, werd de moskee gerenoveerd. Het is een symbool van religieuze coëxistentie in Bethlehem.

1914-1967
Na de 1ste Wereldoorlog werd Palestina onder Brits mandaat geplaatst. Met de Balfour-verklaring van 1917 was aan de Zionistische Wereldorganisatie een 'Joods nationaal tehuis' in Palestina toegezegd. Vanaf die tijd begon een grote immigraties van Joodse zionisten die zich in Palestina vestigden. In het Verdelingsplan van 1947 voor het Mandaatgebied Palestina van de VN werd Bethlehem ingedeeld bij de enclave Jeruzalem die onder internationaal bestuur zou blijven. Israël accepteerde dit plan, de Arabische leiders verwierpen het. Toen de zionistische leiders, in mei 1948 eenzijdig een onafhankelijke staat Israël uitriepen, begon de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948. Palestijnse vluchtelingen uit Israël kwamen voor het merendeel terecht op de Westelijke Jordaanoever waar ze onder meer rond Bethlehem in vluchtelingenkampen werden ondergebracht.

1967 tot heden
In 1967 veroverde en bezette Israël in de Zesdaagse Oorlog de gehele Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem. Overeenkomstig de Oslo-akkoorden van 1993 en 1995 had Israël het bestuur over de Westelijke Jordaanoever binnen 5 jaar erna aan de Palestijnse Autoriteit moeten overdragen, dus ook de militaire controle over Bethlehem. Hier is echter geen gevolg aan gegeven en het Israëlische leger behoudt zich nog, steeds als bezettende macht, het recht voor om op elk moment de stad binnen te gaan.

Israëlische nederzettingen:
Na 1967 is Israël begonnen met de bouw van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Na de annexatie van Oost-Jeruzalem en vele Palestijnse dorpen daaromheen, is Israël begonnen met de bouw van nederzettingen op toegeëigend land tussen Jeruzalem en Bethlehem, zoals Givat Hamatos (Har Homa, Gilo, Har Gilo) en zuidwestelijk van Bethlehem (onder meer) Efrat.

Westoeverbarrière:
Bethlehem is bijna geheel omsingeld door een 8 m hoge afscheidingsmuur waarvoor hele woon- en winkelstraten door Israël werden gesloopt. Deze illegale (in strijd met internationaal recht) muur is op militair bezet Palestijns gebied gebouwd, ver binnen de met Jordanië overeengekomen wapenstilstandsgrens , de zogeheten Groene Lijn van 1967. Door deze muur is het tussenliggende gebied in feite bij Israël getrokken. Van het oorspronkelijke grondgebied van Bethlehem zijn op die manier door Israël aanzienlijke delen, waaronder ook huizen en straten in de stad zelf geconfisqueerd. Voor deze ingrepen is de Gemeente Bethlehem niet gecompenseerd. De muur beperkt de bewegingsvrijheid en levensomstandigheden in de plaats die is veranderd in een militaire vesting en via een speciale toegang bijna alleen nog door Israëliërs bezocht kan worden. Inwoners, die door de economisch verslechterde situatie in Israël zijn gaan werken kunnen de stad alleen in en uit door zware metalen poorten, checkpoints, mits voorzien van de juiste reispapieren. Veel inwoners komen daardoor al jaren niet meer buiten de stad.

Het gevolg is dat Palestijnse christenen, die veelal gemakkelijker in westerse landen worden toegelaten dan hun moslimlandgenoten, de stad vanwege de slechte economische situatie in toenemende mate verlaten. Inmiddels maken daardoor moslims er de meerderheid van de bevolking uit. Bijna alle nijverheid is verdwenen en het toerisme blijft vanwege de politieke situatie een zeer wisselvallige bron van inkomsten. De meeste pelgrims en toeristen zijn dagjesmensen die Bethlehem bezoeken vanuit Israël en in daar gelegen hotels verblijven.

Terug naar het reisverslag