Caesarea

Caesarea is een dorp en een archeologisch park in Israël, gelegen in het district van Haifa. De plaats ligt ongeveer tussen Tel Aviv en Haifa in aan de Middellandse Zee. Met betrekking tot de oudheid wordt het ook wel Caesarea Maritima genoemd, om het te onderscheiden van enkele gelijknamige plaatsen. Bij Caesarea worden al tientallen jaren opgravingen gedaan en er valt veel te bezichtigen.

Geschiedenis


Strato's toren:
De havenstad is in de 4de eeuw v.Chr. gesticht door de Feniciërs. Later ging het deel uitmaken van het Griekse rijk van Alexander de Grote. Daarna werd het een twistappel tussen de hellenistische rijken waarna het Romeinse Rijk de macht overnam. De stad heette in die tijd Strato's toren en had een vrij beperkte omvang.

Herodes de Grote:
In de Romeinse tijd werd de stad door Herodes de Grote uitgebreid en verfraaid. De bouwwerkzaamheden vonden plaats tussen ca. 22 en 10 v.Chr. Herodes gaf de stad de naam Caesarea, ter ere van keizer Caesar Augustus. Onder Herodes groeide Caesarea van een relatief onbetekenend dorpje uit tot de 2de stad in het Joodse land. Herodes liet een grote haven aanleggen, met ruimte voor zo'n 300 schepen. De haven was in de 1ste eeuw een tussenstation op een van de belangrijkste vaarroutes van Alexandrië naar Rome. Ook bouwde hij in Caesarea aan de kust een paleis, waar hij 's zomers verbleef, omdat het in de hoofdstad Jeruzalem in de zomer dikwijls onaangenaam heet is. In de stad zelf bouwde Herodes een agora, verschillende tempels, een theater en een hippodroom met uitzicht over zee. Omdat in de door Herodes uitgebreide stad meer water nodig was dan uit natuurlijke bronnen voorhanden was, legde hij een lang aquaduct aan dat vanuit het Karmelgebergte water naar de stad bracht.

Romeinse residentie:
Toen Judea in 6 n.Chr. een provincia werd, kozen de Romeinse praefecti en later procuratores Caesarea als residentie. Zij gebruikten het paleis van Herodes als praetorium. Pontius Pilatus liet in Caesarea een tempel bouwen ter ere van keizer Tiberius. Op deze tempel is de beroemde Pilatus inscriptie gevonden. In het Nieuwe Testament wordt Caesarea verschillende malen genoemd als doorgangsroute naar Jeruzalem. Het is ook waar Cornelius woonde, een Romeinse centurio, volgens de Bijbel de eerste niet-Jood die zich bekeerde tot het Christendom. Ook wordt genoemd dat de apostel Paulus enige tijd in Caesarea gevangen heeft gezeten onder Antonius Felix en Porcius Festus. Tijdens de Joodse Opstand (66-70) braken in Caesarea onlusten uit als gevolg van spanningen tussen Joodse en heidense bevolkingsgroepen in de stad. In de Laat-Romeinse tijd werd Caesarea de zetel van de aartsbisschoppen van Caesarea in Palestina, metropool aartsbisdom van een kerkprovincie met meer dan 30 bisdommen, waaronder Jeruzalem.

Latere geschiedenis:
Zoals de rest van het land, werd de stad vervolgens onderdeel van het Oost-Romeinse Rijk, vanaf de 7de eeuw de Arabische Rijken, tussen 1101 en 1187 een kruisvaardersrijk, dan weer Arabische Rijken, vervolgens in de 16de eeuw het Ottomaanse Rijk, het Britse mandaat (1918) en ten slotte Israël (1948). Tegenwoordig is Caesarea naast een archeologisch belangrijke plaats ook een moderne badplaats waar toeristen kunnen zeilen, duiken en zich met watersport vermaken.

Bezienswaardigheden in en rondom Caesarea

Aquaduct
Byzantijnse stadsmuren
Griekse stadsmuren
Hippodroom
Hippodroom in de stad
Romeinse Villa met vogel mozaïk
Ralli museum voor moderne kunst
Kathedraal
Kruisvaardersstad
Moskee
Mithraeum (heiligdom van het Mithraïsme)
Oude haven
Romeins theater
Paleis van Herodes

Terug naar het reisverslag