Jericho

Jericho is een stad op de Westelijke Jordaanoever, niet ver van de rivier de Jordaan en ongeveer 15 kilometer ten noordwesten van de Dode Zee. De stad ligt ongeveer 260 meter onder zeeniveau. Jericho staat bekend als de oudste continu bewoonde stad ter wereld.

Geschiedenis:
Gedurende meer dan 11.000 jaar bestonden er 3 verschillende nederzettingen op of dicht bij de plek van het huidige Jericho. Het was waarschijnlijk een gewilde locatie vanwege voorraden drinkwater van een waterrijke oase en de gunstige ligging aan een oost-west route ten noorden van de Dode Zee.

Tell es-Sultan:
De vroegste nederzetting bevond zich bij het tegenwoordige Tell es-Sultan (of Tell Sultan), op enkele kilometers afstand van de huidige stad. Het Arabische tell betekent heuvel, opeenvolgende lagen van bewoonde grond die in de loop van de tijd op elkaar gebouwd waren op een heuvel, zoals dat bij veel nederzettingen in het Midden-Oosten en Klein-Azië gebeurde.

De bewoning wordt ingedeeld in diverse fases:
Proto-neolithisch: ca. 10.000 v.Chr. was het een rustplaats in de oase, lang voor het een stad werd.
Prekeramisch Neolithicum A ca. 9500 - 8300 v.Chr. Een nederzetting van 4 hectare, omringd door een stenen muur, met een stenen toren in het midden van een van de muren de toren van Jericho, (waarschijnlijk de oudste toren van steen ter wereld). Ronde huizen van lemen tegels.
Prekeramisch Neolithicum B ca. 8500 - 6200 v.Chr. Vanaf 7700 v.Chr. Er werden nu grote, rechthoekige gebouwen uit lemen tegels gebouwd en er werd een nieuwe muur gebouwd.
Keramisch Neolithicum (of PN) ca. 6500 - 5500 v.Chr. en Kopertijd ca. 5500 - 3300 v.Chr. In deze laatste fase, was Jericho een doorlopend bewoonde stad die met Seen muur was omgeven.

Bronstijd ca. 3300 - 800 v.Chr. Tussen 3000 en 2300 v.Chr. zijn de muren van Jericho 17 maal gevallen en herbouwd. De laatste vernietiging in 2300 v.Chr. (1000 jaar eerder dan Jozua) was het gevolg van een ramp. Vanaf die tijd tot 1900 v.Chr. zijn er sporen van bewoning door nomaden. Rond 1900 v.Chr. werd een nieuwe stad Jericho gebouwd en deze beleefde een grootste periode van welvaart. Rond 1600 v.Chr. blijkt een sterke Egyptische invloed uit houtbewerking en meubels die zijn teruggevonden in rotsgraven, samen met albasten kruiken in lokale steen gekopieerd, faience potten en figurines, amuletten, scarabeeën, gouden juwelen en half-edelstenen. In 1550 werd de stad opnieuw verwoest door vuur en verlaten.

Bijbelse geschiedenis:
In de bijbel wordt Jericho ook Palmstad genoemd. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de vruchtbare grond in en rondom de stad. Het zou een drukke handelsplaats zijn geweest vanwege de ligging op de karavaanroute tussen Galilea en Jeruzalem. Hierdoor was de douane en het tolkantoor erg belangrijk. De hoofdtollenaaar Zacheu die uit Jerichio kwam was erg rijk. Het verhaal van de Barmharige Samaritaan speelt zich ook af op deze karavaanroute.

Jericho is ook bekend van het Bijbelverhaal waarin het volk van Israel onder leiding van Jozua het Beloofde Land intrekt en de 1 ste stad die ze tegenkomen, Jericho moet veroveren. Daarbij moeten ze 6 dagen lang 1 keer om de stadsmuren lopen en op de 7de dag zelfs 7 keer, waarna de muren omvallen en het volk de stad kan innemen. Vanaf dat moment ligt er een vloek op de stad. Wie de stad opbouwt zal zijn oudste en jongste zoon verliezen.

Toen Jezus (in het jaar 30 of 33) met zijn leerlingen en aanhang op weg was naar Jeruzalem waar hij zou worden gekruisigd kwam hij door Jericho. In de buurt ervan genas hij volgens het evangelie van Lukas een blinde, Bar Timeüs, en in de stad bekeerde hij de corrupte tollenaar Zacheüs en zei bij die gelegenheid dat "de mensenzoon gekomen is om het verlorene te zoeken"

Palestijns gezag (vanaf 1994):
In 1948 werd de stad bezet door Jordanië. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 werd de stad veroverd door Israël. Het was de 1ste stad die door Israël aan de Palestijnse Autoriteit werd overgedragen in 1994, overeenkomstig de Oslo Akkoorden.

Terug naar het reisverslag