Via Dolorosa

De Via Dolorosa (Smartelijke weg) is een straat in Jeruzalem. Hij loopt door de oude stad van de Leeuwen- of St. Stefanspoort naar de Heilig Grafkerk, die staat op de plaats waar Golgotha en het graf van Jezus zouden zijn geweest. Het oostelijke gedeelte van de straat heet Leeuwenpoortstraat. Christelijke traditie:
Volgens de christelijke traditie werd Jezus na zijn veroordeling door Pontius Pilatus langs de Via Dolorosa naar de executieplaats Golgotha geleid. Historisch gezien zijn de precieze plaatsaanduidingen hiervan echter niet duidelijk. Omdat Jezus tijdens het grootste gedeelte van deze tocht het kruis droeg, is de straat tegenwoordig ingericht als kruisweg. Van de veertien kruiswegstaties bevinden er zich acht langs de Via Dolorosa; de negende bevindt zich op het dak van de Heilig Grafkerk en de overige vijf bevinden zich in de kerk.

Het afleggen van de Via Dolorosa kan worden gezien als het symbolisch in de voetsporen treden van Jezus. Aangezien het stratenplan en het hoogteverschil in de stad in de afgelopen 2000 jaar aanzienlijk zijn veranderd, is het niet aannemelijk dat toenmalige weg dezelfde als de huidige is.

Statie Toelichting
I Jezus wordt ter dood veroordeeld
II Jezus neemt het kruis op Zijn schouders
III Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
IV Jezus ontmoet Zijn Heilige Moeder
V Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen
VI Veronica droogt het aangezicht van Jezus af
VII ezus valt voor de tweede maal
VIII Jezus troost de wenende vrouwen
IX Jezus valt voor de derde maal
X Jezus wordt van Zijn klederen beroofd
XI Jezus wordt aan het kruis genageld
XII Jezus sterft aan het kruis
XIII Jezus wordt van het kruis afgenomen
XIV Jezus wordt in het graf gelegd

Terug naar het reisverslag