Nazareth

Nazareth is een stad in Israël en het centrum van de enige hoofdzakelijk Palestijnse agglomeratie in het land. De plaats ligt in het noorden van Israël, in Centraal Laag-Galilea. Het stadsbeeld wordt beheerst door de Basiliek van de Aankondiging of Annunciatie. Ongeveer 10 km ten zuiden van Nazareth ligt de vlakte van Jizreël en circa 10 km naar het oosten bevindt zich de Taborberg. De stad is uit het Nieuwe Testament bekend als de stad waar Jezus opgroeide en trekt daarom een groot aantal christelijke pelgrims. Hoewel het voor de christenen zo'n belangrijke plek is, woont er toch een meerderheid moslims in Nazareth. Van de oorspronkelijke stad waar Christus zou zijn opgegroeid blijft niet meer veel over. In zijn tijd was Nazareth wellicht een klein plattelandsdorpje.

H

Geschiedenis

Oudheid:
Hoewel opgravingen in de nabijheid duiden op een begraafplaats die dateert uit ca 9000 v.Chr, zijn er verder geen aanwijzingen van een vroege prehistorische bewoning. Opgravingen wijzen uit dat de vroegste bewoning dateert uit de bronstijd en de ijzertijd. Er zijn nauwelijks bewijzen te vinden die duiden op het bestaan van een nederzetting tussen het Assyrische tijdperk en de vroege Romeinse overheersing.

Jezus van Nazareth:
Noch het Oude Testament noch de Talmoed vermelden de plaats. Wat betreft de vier evangeliën vindt het bij Matteüs, Marcus, en bij Lukas vermelding als resp. vluchtoord voor Jozef, Maria en hun kindje Jezus (i.p.v. Bethlehem), als Jezus' verblijfplaats vóór zijn openbare leven en als de stad waar de geboorte van Jezus werd aangekondigd aan Maria, en verder als de plaats waar hij opgroeide. Er zijn weinig restanten uit deze periode gevonden. Wellicht is de reden hiervoor dat Nazareth in de oudheid een tamelijk onbelangrijk plattelandsplaatsje was met een oppervlakte van niet meer dan 4 hectare.

Pelgrimsoord:
Pas in de4de eeuw na Christus, toen het christendom een voorname plaats in het Romeinse Rijk ging innemen en de pelgrimage naar Palestina op gang kwam, werd Nazareth een plaats met grotere betekenis. In de Middeleeuwen richtten kruisvaarders het Latijns aartsbisdom Nazareth op.

Arabisch-Israelische Oorlog:
In het Verdelingsplan van de Verenigde Naties (Resolutie 181 Algemene Vergadering Verenigde Naties van november 1947) aangaande het Britse Mandaatgebied Palestina lag Nazareth in het deel dat bedoeld was als de staat voor de Palestijnen. In 1948 veroverde het Israëlische leger het noordelijke gebied ervan en kwam Nazareth in Israël te liggen. De aanval op de stad begon op 9 juli 1948, de dag na die waarop de 1ste wapenstilstand eindigde. Toen het Israëlische bombardement met mortiergranaten begonnen was en de bevolking uitdrijving vreesde, besloot deze uit eigener beweging te vertrekken. De regeringen van de omliggende Arabische landen probeerden dit tegen te gaan (i.v.m. de grote aantallen vluchtelingen die er toen al waren) en David Ben-Gurion, die zich van het belang van de stad voor de internationale christelijke gemeenschap bewust was, wilde daarom in deze plaats geen etnische zuivering en liet het bevel (de plaatselijke Israëlische bevelhebber was Moshe Karmil) om tot ontvolking (16000 personen waarvan 10000 christenen) over te gaan, intrekken. Nazareth is daardoor nog de stad met de grootste Palestijnse bevolking in Israël (binnen de grenzen van voor 1967): de bevolking mocht voor het grootste deel blijven, aangevuld met vluchtelingen uit omringende dorpen.

Economie en Toeisme

De stad is een belangrijk dienstencentrum voor de eigen bevolking en de gehele omgeving, met name inzake groothandel, kleinhandel, onderwijs, regeringsdiensten (samen met Nazareth Illit), religie, amusement, horeca, welzijn, gezondheidszorg en financiën. Het toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor de stad, voornamelijk van christelijke pelgrims uit het buitenland en Israëlische dagjesmensen. De economie van de stad werd dan ook zwaar getroffen door het geweld tijdens de 1ste en intifada, vanwege het wegblijven van toeristen.

De Basiliek van de Aankondiging is een rooms-katholieke 20 eeuwse basiliek, de grootste christelijke kerk in het Midden-Oosten. Ook bevindt zich hier de 'Bron van de heilige Maria'. Verder heeft Nazareth een kleur- en geurrijke markt, vele restaurants en bakkerijen. Nazareth staat speciaal bekend om zijn gebak en andere zoetigheden.

Straatnamen

Vele straten in Nazareth hebben geen namen maar nummers. Dat komt door onenigheid over de door de Palestijns-Israëlische gemeente aangedragen namen (als bv. van Palestijns iconen als verzetsdichter Mahmoud Darwish of Jasser Arafat, vredespartner en met Jitschak Rabin en Simon Peres Nobelprijswinnaar).

Terug naar het reisverslag