Qumram

Qumran is een afgelegen en verlaten gebied, ongeveer 13 km ten zuiden van Jericho. Daar vestigde zich ongeveer 130 jaar voor Christus een religieuze groepering die gebroken had met het Judaïsme van die tijd. Hun geschriften, de Dode Zeerollen, zijn van belang geweest bij de bestudering van het inter-testamentaire tijdvak en de vroegchristelijke periode. In 1947 vond een jonge bedoeïenenherder in één van de grotten in de steile hellingen van wadi Qumran, tegen de noordwesthoek van de Dode Zee, een aantal kruiken met oude leren rollen en andere manuscriptfragmenten.

Joodse en Amerikaanse geleerden ontdekten dat de manicripten, de inmiddels beroemde Dode Zeerollen, zeker 1000 jaar ouder waren dan de oudst bekende manuscripten van de Hebreeuwse Bijbel. De rollen maakten deel uit van de bibliotheek van de religieuze gemeenschap van Qumran. Intensieve zoekacties in 11 grotten en andere plaatsen nabij de 1ste vindplaats, leverden zo’n 500 documenten op, meest fragmenten. Ongeveer 100 rollen bevatten Hebreeuwse teksten uit de boeken van het Oude Testament, waarbij één volledig manuscript van Jesaja, het oudste complete handschrift van een Oudtestamentisch boek (ongeveer 100 jaar voor Christus). De Bijbelrollen leveren bewijs hoe nauwkeurig de eerder bekende, jongeren manuscripten zijn overgeleverd.

Andere rollen geven een beeld van het leven in de Qumrangemeenschap. Zij bevatten en reglement van de gemeenschap, een collectie hymnen, Bijbelcommentaar en andere geschriften. Een ‘tempelrol’ belijdt de strenge regels van het conservatieve farizeïsme. Een commentaar op Habakuk werpt licht op de doelstelling van deze gemeenschap. Deze groepering is ongeveer 200 jaar voor Christus ontstaan uit onvrede met het Judaïsme van die periode. De leden vestigden zich in de woestijn van Judea om de Schriften de bestuderen, onder leiding van een rechtvaardig leraar. De leden zagen zichzelf als de laatste getrouwe Israëlieten, voorgeschikt om de grote Dag des Heren voor te bereiden. Zij verwachten een profeet als Mozes, een Davidse Messias en een priester van Aäron. De Messias zou de vijanden van de getrouwen verslaan en de priester zou over de staat heersen.

In 1953 legden archeologen, tijdens de 1ste opgravingen, de woonvertrekken bloot, bassins voor rituele dopen, een aquaduct, een begraafplaats en het scriptorium, de kamer waar de rollen zijn geschreven.

Terug naar het reisverslag