Dode Zee

De Dode Zee is het laagst gelegen meer ter wereld. De oppervlakte is 1020 km≤. In 2005 lag de waterspiegel van de Dode Zee 429 meter onder zeeniveau waarmee het de laagst gelegen plek op het aardoppervlak is. Deze waterspiegel blijft dalen. De Dode zee ligt op de grens van JordaniŽ, de Westelijke Jordaanoever (deel van de staat Palestina) en IsraŽl.

Het meer kreeg waarschijnlijk de naam Dode Zee omdat door de hoge concentratie van mineralen er geen direct zichtbare levende wezens in voorkomen (wel microscopisch). Het meer is de afvoerbasis van een groot stroomgebied, bestaande uit gedeelten van Oost-IsraŽl, Oost-Palestina, West-JordaniŽ, Zuidoost-Libanon, Zuidwest-SyriŽ en het gehele Oosten van de Westelijke Jordaanoever. Het instromende water verdampt grotendeels en daardoor wordt het meer een depot van mineralen. De concentratie zout is met 33 procent zo hoog, dat een mens er zonder moeite in blijft drijven. Een kuur in de Dode Zee zou heilzaam zijn voor bepaalde huidaandoeningen, met name psoriasis.

Sindsdien is de wateroppervlakte voortdurend verkleind, met als laatste ontwikkeling het opdrogen van het zuidelijk bassin van de Dode Zee (er wordt nog water ingepompt voor fosfaatwinning in JordaniŽ en IsraŽl en toerisme bij Ein Bokek, IsraŽl). Doordat in IsraŽl, JordaniŽ, Libanon en SyriŽ steeds meer water wordt onttrokken aan het Meer van Tiberias, de Jordaan en toevoerende rivieren is het niveau van het meer de laatste decennia snel gedaald. In 2005 hebben de drie buurlanden van de Dode Zee aangegeven de Dode Zee te willen redden door er water uit de Rode Zee in te laten lopen. In 2007 werd door de Wereldbank de hulp ingeroepen van KEMA om te onderzoeken of dit mogelijk is. In mei 2009 heeft koning Abdoellah van JordaniŽ het akkoord getekend om met de aanleg van deze waterverbinding te starten.

Een ander deel van de Dode Zee heeft juist te kampen met ongewenste zeespiegelstijging. Veel van het zout slaat neer op de bodem van de zee. De grote zoutmassa die daardoor is ontstaan doet het waterpeil stijgen met zo'n 20 centimeter per jaar. Aangezien nabijgelegen hotels hierdoor worden bedreigd, heeft IsraŽl in 2011 besloten om het zout van de bodem te gaan opbaggeren. Dit is echter een zeer dure operatie (mogelijk kost het 1,4 miljard euro). Het is nog niet zeker wie dat gaat betalen.

Enkele plaatsen die aan of niet ver van de Dode Zee liggen, zijn Qumran, En Gedi, Massada. Al deze plaatsen hebben een groot historisch en archeologisch belang. Toeristisch van belang zijn ook Ein Bokek, het kuurdorp voor huidziekten zoals psoriasis en vitiligo, en Neve Zohar. Sodom is een van de belangrijkste winningplaatsen ter wereld van kalium en andere mineralen. Men houdt er ook rondleidingen. Aan de Jordaanse zuidzijde van de Dode Zee is een soortgelijk complex.

Terug naar het reisverslag